Antibiyotiklerin farmakokinetikleri, etki güçleri ve etki genişliklerinin farklı olması; bakterilerde karşılaşılan dirençlilik olayları ve hastanın durumu gibi sebepler hastalıkların sağaltımında kullanılacak en uygun ilaç ve sağaltım yönteminin seçilmesini zorlaştırır.
Bazı antibiyotikler sindirim kanalındaki bakteri topluluğunu bazı hayvan türleri veya hayvanın yaşamını tehlikeye ve hatta ölüme götürecek ölçüde bozarlar.

Aminopenisilinler at ve bazı deney hayvanları (kobay, hamster, tavşan, gerbil), kaz ve ördeklerde; eritromisin ve spiramisin at ve gevişenlerde; tetrasiklinler özellikle atlarda; linkomisin ve klindamisin at ve gevişenlerde; linkomisin tavşanlarda kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.