Epilepsi nöbetleri, kedi ve köpeklerin nörolojik hastalıkları içerisinde en sık rastlanılan durumlardan biridir. Hastanın nöbet geçirme esnasında sergilediği klinik tablo (bilinç kaybı, şiddetli kasılmalar, yere yatıp çırpınma, kendini sağa sola vurma, idrar ve dışkı kaçırma vb. hasta yakınları açısından oldukça sarsıcı olabilmektedir.

Yapılan bilimsel çalışmalar nöbetlerin kedilerde görülme sıklığının %0,6-3, köpeklerde ise %0,5- 3,5 arasında olduğunu göstermektedir. Bu oran bazı genetik yatkınlığı olan ırklarda (örneğin golden retriever, labrador retriever, border collie, beagle…) artış göstermektedir. Bununla birlikte kedi ve köpeklerde en sık görülen kronik (uzun süreli) nörolojik bozukluğun nöbetler olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşan pomeranian, poodle ve cavalier king charles ırkı köpeklerde de epilepsi nöbetleriyle oldukça sık karşılaşılmaya başlanmıştır.

Altta yatan sebebe inilip, nöbete sebep olan sorun ortaya konulup tedavi edilebiliyorsa, nöbet aktivitesinin önüne geçilebilir. Fakat yapılan araştırmalar vakaların büyük çoğunluğunda nöbet aktivitesinin tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, nöbetlerin sıklığı (nöbetin kaç günde bir şekillendiği), sayısı (ayda kaç nöbet geliştiği) ve şiddetinde azalma sağlamak nöbetin tedavisinde esas amacı oluşturmaktadır.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.