Bütün araştırmalar ve bulgular ışığında henüz kesinleşmiş bir tez bulunmasa da köpeklerin hayatımıza binlerce yıl önce katıldığı konusunda herkes hemfikir. Kendi türünden olmayan bir canlı ile iletişim kurmak, onunla vakit geçirmek de tabii ki mükemmel bir his. Binlerce yıl önce insanoğlunun hayatına eşlik etmeye başlama sebebi ile şu anki yoldaşlığının sebebi aynı olmasa da, temelde iki farklı türün iletişimi ve paylaşımı yatıyor. Peki tüylü dostlarımızla bu tür dışı iletişim yolculuğumuz, neden türdeş iletişim yollarına çıkıyor? Yaptığımız evcilleştirme mi, yoksa insanlaştırma mı?

Pozitif eğitimde bizler tüylü dostlarımızın huzurunu da ilk sırada tutarak, onlara baskı altında zorla kendi istediklerimizi yaptırmayı değil, onlarla belirli kurallar çerçevesinde uyumlu yaşamayı hedefleriz. Köpekler ile uyumlu yaşamak, köpekleri insanlaştırmak ile karıştırılmamalıdır.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.