Ferdi olduğumuz Homo Saphien’in bir kaynakta sinirlidir veya kavgacıdır diye genellenmesine karşı çıkacağımız gibi, “tüm insanlar iyidir ve tüm insanlara güvenilebilir önermesi de tabi ki gerçeği yansıtmayacaktır. Anlam Olarak yakın görünse de tür özelliklerinin genellenebilir ancak karakteristik davranışların bireysel olması bu iki kavramı birbirinden ayıran en önemli unsurdur. O halde insanın karakteristik özelliklerini genelleyemiyor isek bu genellemeyi aynı ekosistemi paylaştığımız bir diğer canlı türüne yapmamız doğru olur mu ?

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.