Kanser ya da diğer ifadeyle karsinoma vücutta hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalması, yayılmacı özellik kazanması ve metastaz yapması ile karakterize durumdur.

Kanser sağaltımında ciddi başarılar sağlanmıştır ama hâlâ korkulan bir hastalık-tır. Bunun sebepleri;

● Şiddetli ağrı vardır.
● Birçok fizyolojik görev bozulmuş veya kaybolmuştur.
● Fiziksel görünüm bozulmuştur.
● Hastanın/ailenin morali-psikolojisi bozulmuştur.

Hastalığın ilaçlarla sağaltımı, veteri-ner hekimlikte son derece sınırlıdır; özellikle kedi ve köpeklerde bir ölçü-de kullanılırlar. Hastalığın kronikleş-mesi ve destekleyici sağaltımın pa-halılığı, veteriner hekimlikte kanser sağaltımını güçleştirmektedi.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.