Kanser sağaltımında bugün için elbette ciddi başarılar sağlanmıştır ama, hala korkulan bir hastalık niteliğindedir. Hastalığın ilaçlarla sağaltımı, veteriner hekimlikte son derece sınırlıdır; özellikle kedi ve köpeklerde olacak şekilde bir ölçüde ilaç kullanımı söz konusudur.

Karmustin, beyin zarlarının lösemisi ve diğer beyin tümörlerinde kullanılır. İlaç uygulamasından iki saat sonra bulantı ve kusma görülür. Serum glutamik pruvik transaminaz, alkalin fosfataz düzeylerinde artış, bilirubin ve bromsulfalein (BSP ) klirensinin yavaşlamasıyla kendini gösteren karaciğer hasarına yol açar.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.