Prof. Dr. Ender Yarsan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanı

 

Sağaltımın amacı, parazitin bir bütün olarak uzaklaştırılmasına yöneliktir. Geçmişte şeritlere karşı kullanılan ilaçlar; şeritleri öldürenler ve vücut dışına atılmasını sağlayanlar şeklinde sınıflandırılmıştır.