Tunç Tultay Gözpınar / Pozitif Köpek Eğitmeni ve Eğitmen Eğiticisi

“Öğrenmenin yaşı yoktur” derler, peki ya köpekler için de aynısı geçerli midir? Bakımını üstlendiğiniz yavru köpeğin eğitim süreci hangi yaşta başlayabilir ve ne şekilde sürdürülmelidir? Bir şeyleri anlamak için henüz çok mu küçükler, ya da yeni bir şey öğrenmek için çok mu yaşlılar? Yaygın olarak bilinen yanlışların aksine, doğru cevaplar sizi şaşırtabilir.