hayvan ANTİBİYOTİK

Sağlık/Bakım

ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİ

Antibiyotiklerin farmakokinetikleri, etki güçleri ve etki genişliklerinin farklı olması; bakterilerde karşılaşılan dirençlilik olayları ve hastanın durumu gibi sebepler hastalıkların sağaltımında