ozon

Haber/Yaşam

TANRI’NIN NEFESİ: OZON

Ozon, stratosferde bulunan en önemli gazlardan biridir. Ozon adı Yunanca “koku yayan” anlamına gelen “ozein” kelimesinden türemiştir. “Tanrı’nın nefesi” olarak