Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu/ İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı

7332 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin, sahadan olumlu dönüşler hemen gelmeye başladı.