Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu/ İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı

Türkiye’de yasal anlamda hayvan haklarından kısmen bahsedilmeye başlanması ilk olarak, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 20.10.2003 tarihinde, “amir hüküm” haline gelmesiyle; Hayvan haklarına dair yasal ilk koruma da, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ile gerçekleşmiştir.

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.