Dergimizin geçtiğimiz (Ekim) sayısında, 7332 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, hayvan haklarına neler getirdiğini yazmıştım. Bu sayısında ise, yeni yasal düzenlemelere ilişkin getirilen eleştirilere ve yasadaki eksikliklere yer vermek istiyorum. Yazıma, kazanılan her yeni hakkın, bir zafer olduğunu; kazanamadıklarımız için, hak mücadelemizin devam ettiğini hatırlatarak başlamak istiyorum.

Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu/ İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı

Yazının Tamamını Görmek İçin Abone Olun.